Tibbit #03-1, två lågspännings reläer (configuration 1), 5V, 60mA

Tibbit #03-1, två lågspännings reläer (configuration 1), 5V, använder 60mA, M1S

Dessa reläer har kontaktkapacitet beräknad till 1A/30V (resistiv belastning).

För att aktivera ett relä, ställ motsvarande linje på LOW. När den inte är ansluten så är linjerna, som standard, satta till HIGH (och är därmed avstängda).

Kombinera denna Tibbit med terminalblock #20 (nio terminalblock) eller #21 (fyra terminalblock).

Lysdioder
Det finns två röda lysdioder som är anslutna till två relästyrlinjer . Lysdioderna tänds vid LOW state på linjerna (dvs när reläerna är aktiverade).

ARTNR TIB031

Tibbit #03-1, två lågspännings reläer (configuration 1), 5V, 60mA

Tibbit #03-2, två lågspännings reläer (configuration 2), 5V, 60mA

Tibbit #03-2, två lågspännings reläer (configuration 21), 5V, använder 60mA, M1S

Dessa reläer har kontaktkapacitet beräknad till 1A/30V (resistiv belastning).

För att aktivera ett relä, ställ motsvarande linje på LOW. När den inte är ansluten så är linjerna, som standard, satta till HIGH (och är därmed avstängda).

Kombinera denna Tibbit med terminalblock #20 (nio terminalblock) eller #21 (fyra terminalblock).

Lysdioder
Det finns två röda lysdioder som är anslutna till två relästyrlinjer. Lysdioderna tänds vid LOW state på linjerna (dvs när reläerna är aktiverade).

ARTNR TIB032

Tibbit #03-2, två lågspännings reläer (configuration 2), 5V, 60mA