Tibbit #11 Four open collector outputs

Tibbit #11 Fyra öppna collector output, M1S form, 5V konsumerar 50mA, lila

Tranistorer är klassade för en max Volt på 24V och maximalt 0,5A per kanal. Notera att den maximala strömmen bör aldrig överstigas även vid lägre Volt. Applicera aldrig negativ ström!

För att öppna transistorer, sätt den motsvarande kontoll-linjen till LOW. Okontakterade kontroll-linjer har HIGH per default och transistorn är då stängd.

Kombinera denna Tibbit med terminalblock-Tibbits som #20(9 terminalblock) eller #21(4 terminalblock). Notera dock att #21 inte erbjuder jordning, och att använda denna #21 kräver en jord-linje mellan ”världen på utsidan” och ditt system, dvs använder du #21 måste du ”stjäla” jord från någon annanstans.

En ytterligare möjlig användning för denna Tibbit är för att emulera clock/data eller Wiegand kortläsare. Programmeringsbara enheter som TPP2 och TPP3 har den unika möjligheten att skjuta ut data i clock/data eller Wiegand format. Detta nås genom att sätta ser. objektet att köra i clock/data eller Wiegand läge. Kortläsare har vanligtvis öppna collector outputs så denna Tibbit är perfekt som hårdvaru front-end för detta jobb. För att dett ska fungera behöver denna Tibbit vara ansluten till TX- och RTS-linjerna av CPU:ens UART (se [SER]). Som med många ”riktiga” läsare behöver utrustningen på mottagar-änden ha pull-up resistorer.

LEDs: Det finns fyra LED-lampor som är anslutna till fyra kontroll-linjer. Alla LED-lampor är buffrade med logiska poortar och lyser upp när kontroll-linjen är i LOW-läge, dvs när tranistorerna är öppna.

ARTNR TIB11

Tibbit #11 Four open collector outputs