Tibbit #11 Four open collector outputs

Tibbit #11 Fyra öppna collector output, M1S form, 5V konsumerar 50mA, lila

Tranistorer är klassade för en max Volt på 24V och maximalt 0,5A per kanal. Notera att den maximala strömmen bör aldrig överstigas även vid lägre Volt. Applicera aldrig negativ ström!

För att öppna transistorer, sätt den motsvarande kontoll-linjen till LOW. Okontakterade kontroll-linjer har HIGH per default och transistorn är då stängd.

Kombinera denna Tibbit med terminalblock-Tibbits som #20(9 terminalblock) eller #21(4 terminalblock). Notera dock att #21 inte erbjuder jordning, och att använda denna #21 kräver en jord-linje mellan ”världen på utsidan” och ditt system, dvs använder du #21 måste du ”stjäla” jord från någon annanstans.

En ytterligare möjlig användning för denna Tibbit är för att emulera clock/data eller Wiegand kortläsare. Programmeringsbara enheter som TPP2 och TPP3 har den unika möjligheten att skjuta ut data i clock/data eller Wiegand format. Detta nås genom att sätta ser. objektet att köra i clock/data eller Wiegand läge. Kortläsare har vanligtvis öppna collector outputs så denna Tibbit är perfekt som hårdvaru front-end för detta jobb. För att dett ska fungera behöver denna Tibbit vara ansluten till TX- och RTS-linjerna av CPU:ens UART (se [SER]). Som med många ”riktiga” läsare behöver utrustningen på mottagar-änden ha pull-up resistorer.

LEDs: Det finns fyra LED-lampor som är anslutna till fyra kontroll-linjer. Alla LED-lampor är buffrade med logiska poortar och lyser upp när kontroll-linjen är i LOW-läge, dvs när tranistorerna är öppna.

ARTNR TIB11

Tibbit #11 Four open collector outputs

Tibbit #16 Three PWMs with open collector outputs

Tibbit #16 Tre PWMs med open collector output, M1S enhet, lila

Denna Tibbit är baserad på PIC16F1824 microcontroller och utnyttjar PWM kanalerna som finns tillgängliga på denna PIC enhet. PIC micron har fyra PWM-kanaler, en av dessa kan dock inte användas då den delar I/O-linjer med I2C gränssnittet. I2C gränssnittet används för kommunikationer med huvud CPUn och TPP-kortet men också för PIC firmware uppgraderingar. Frekvensen och pulsens bredd (duty cycle) är satt individuellt för varje PWM-kanal. Varje PWM-kanal använder en Zetex FFMT491 NPN transistor som är graderad för 1A kontinuerlig collector ström.

Kombinera denna Tibbit med #20(nio terminalblock) eller #19(DB9M anslutare). Det är ovanligt men möjlöigt att använda den senare för kabeldragning till PWM outputsen. Tibbit #21 (fyra terminalblock) kan också användas, denna kan dock inte förse jordning då den inte har sin egna jordade linje.

Det finns två röda, en gul och en grön LED. Den första röda LED-lampan är ansluten til lSCL linjen av I2C gränssnittet, den andra röda är ansluten till -RTS linjen av PIC micron. Den gula LED-lampan är ansluten till SDA-linjen av I2C gränssnittet. Den gröna LED-lampan är ansluten till -INT linjen.

Tibbit #16 skeppas med GRA(General Register Access) firmware, vilket ger dig tillgång till interna PIC register och minne genom I2C gränssnittet. Firmwaren implementerar enkla kommunikationsprotokoll som består av två import kommandon, adressläsning och adress-skrivning. Dessa två kommandon används för att skriva och läsa från PICs interna RAM och register. Detta ger ett enkelt och mångisidgt sätt att få åtkomst till microcontrollerns alla resurser.

Det tillgängliga Tibbo BASIC biblioteket sitter på toppen av GRA firmwaren och använder kommunikationsprotokoll för åtkomst och att sätta PWM kanaler. Då GRA firmwaren inte gör något intelligent och alla inställningar är egenltigen scriptade till Tibbo BASIC, är det möjligt att modifiera PWM inställningen (och PIC beteendet) utan att göra några ändringar på själva PIC firmwaren. GRA firmwaren kan uppdateras genom pic_firmware_upgrade Tibbo BASIC projekt (se länk nedan). Du kan därför skapa och köra PIC applikationer genom att tillhandahålla enkel register och minnesåtkomst.

Användningen av denna och andra ”I2C/SPI” Tibbits är illustrerade i denna länk: http://tibbo.com/progr

ARTNR TIB16

Tibbit #16 Three PWMs with open collector outputs