Synology DVA3219 NVR Surveillance

Synology Deep Learning NVR DVA3219 NAS, svart

Synology Deep Learning NVR DVA3219 är optimerad för intelligent video analys och privata övervakningslösningar. DVA3219 stödjer upp till 32 kanaler med kameraströmmar och kan utföra fyra realtids video-analysuppgifter, vilket stärker detekterings-noggrannheten kraftigt.

Framtidens videoövervakning
Med videoanalys förändras sättet vi övervakar på: i stället för att bara låta dig hämta videomaterial efter att en incident har inträffat kan den varna dig och till och med utlösa automatiska svar när något händer. Med de djupinlärningsbaserade algoritmerna som drivs av NVIDIA GeForce®-grafikkortet kan Synology DVA3219 precisera de händelser som du vill titta närmare på.

DVA3219 kombinerar programvara för videoanalys, lagring och videohantering i en och samma säkerhetslösning, vilket gör den enkel att hantera och integrera samtidigt som den har kraftfulla funktioner.

Åtgärdsregler
Konfigurera säkerhetspolicyer så att när ett villkor uppfylls (till exempel när ett videoanalysresultat visar överskridit tröskelvärde) aktiveras motsvarande åtgärder automatiskt, vilket minskar tiden och arbetet i samband med manuellt ingripande.

Enkel att använda
Det är enkelt att lägga till och hantera kameror, navigera mellan liveflöden och inspelningar samt att ställa in profiler och policyer i ett grafiskt användargränssnitt för flerprogramskörning, vilket sänker inlärningskurvan för nya säkerhetsoperatörer.

Plattformsoberoende
Kom åt övervakningssystemet var du än befinner dig – via skrivbordsklienten, vanliga webbläsare eller mobilappen.

API-förberedd
Det finns omfattande dokumentation för tredjepartsutvecklare som vill integrera sina produkter eller applikationer med Surveillance Station.

Allt-i-ett-support
Ett integrerat system innebär en enda supportkontakt – du behöver inte längre uppsöka både hårdvaru- och mjukvaruleverantörer för att få något att fungera.

• NVIDIA GTX 1050 Ti
• 4 analysuppgifter i realtid
• Upp till 14 diskar med två DX517
• 32 kameraflöden (8st licenser är förinstallerade)

DVA3219 täcks av Synology’s 3-åriga begränsade garanti.

Dimensioner: (BxDxH) 250x237x166 mm

Vikt 4.92 Kg

ARTNR SYNO-0067

Synology DVA3219 NVR Surveillance