D-Link Nuclias Cloud SD-WAN Gateway

D-Link DBG-2000 Nuclias Cloud SD-WAN Security Gateway, silver


DBG-2000 är skicklig på att hålla affärsnätverk säkrare. Den kraftfulla nätverksbrandväggen filtrerar trafik och blockerar allt som inte borde finnas där.


Samtidigt skyddar systemet för förebyggande av intrång (IPS) aktivt nätverket från moderna hot som DDoS-attacker, brute force-attacker eller sårbarhetsexploater, samt larmar administratörer om oegentligheter.


• Centraliserad molnbaserad hantering, med intuitivt webb- och appbaserat gränssnitt
• Formidabel integritet med lätta att etablera punkt-till-punkt VPN-alternativ
• Få det bästa nätverksutnyttjandet tack vare Smart Bandwidth Management
• Utrustat med IPS är nätverket aktivt på sin vakt för att skydda sig själv
• Dynamisk innehållsfiltrering underlättar kategorisering och kontroll av tillgängliga webbplatser
• Nätverksbrandväggen ger en formidabel första försvarslinje
• Bulka upp säkerheten ytterligare med Application Control, som styr vilken applikation som kan använda nätverket
• Med Zero Touch Deployment, konfigurera direkt från molnet, ingen installation på plats krävs


Mått (BxDxH): 135x215x42mm


ARTNR DBG-2000

D-Link Nuclias Cloud SD-WAN Gateway